„... Mert amikor éhes voltam, enni adtatok nekem. Amikor szomjas voltam, inni adtatok.
Amikor nem volt ruhám, adtatok nekem. Amikor beteg voltam, gondoskodtatok rólam...”
— részlet Máté evangéliumából

Intézményeink

A Szeretetszolgálatunk fenntartásában működő intézmények szolgáltatásai:Bálint Sándor Szeretetotthon logó

Bálint Sándor Szeretetotthon

Szolgáltatás: ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona

Egyre gyakoribbá válik a mindennapi együttélés során, vagy éppen a családlátogatások alkalmával tapasztalt feledékenységgel-, az emlékezés-, gondolkodás-, figyelem-, nyelvi kifejezőképesség nehézségeivel, az önellátási képességek-, az ítélőképesség csökkenésével, az időbeli-, térbeli tájékozatlanság olykor szinte észrevétlennek tűnő változásaival való szembesülés.
A gondozásra szoruló idős hozzátartozókról családi körben, napjaink megváltozott körülményei között már nehéz, szinte megoldhatatlan a méltó gondoskodás.
Szeretetotthonunk szolgáltatását vehetik igénybe, hogy segíthessünk az idősek szükségleteihez igazodva, amelynek mértékét és módját mindenkor az ellátott egészségi, szociális és pszichés állapota alapján határozzuk meg, egyénre szabott gondoskodással, személyhez fűződő jogainak tiszteletben tartásával, és megelégedettségének növelésével.
A Bálint Sándor Szeretetotthon szolgáltatását az odafigyelésre, napi 4 órát meghaladó ápolásra-, gondozásra-, teljeskörű ellátásra szoruló, nyugdíjkorhatárt betöltött idősek vehetik igénybe.

Bálint Sándor Szeretetotthon
Kálvária Védőotthona

Szolgáltatás: fogyatékos személyek ápoló, gondozó célú lakóotthona

A Szeretetotthon telephelye bentlakásos, három épületből álló intézmény. A hatályos jogszabályok, valamint a működési engedély szerint szakosított ellátást nyújtó ápoló-gondozó célú lakóotthon működésének legfontosabb célja az, hogy az ellátásunkat igénybe vevőket szükségleteiknek, meglévő képességeiknek megfelelően gondozzuk. Felismerve korlátaikat és lehetőségeiket úgy, hogy méltó, tartalmas életet biztosítsunk számukra. A Bálint Sándor Szeretetotthon Kálvária Védőotthona szolgáltatását az önellátásra részben képes, tartós ápolást nem igénylő, az odafigyelésre, teljeskörű ellátásra szoruló értelmi és halmozottan fogyatékos ellátottak vehetik igénybe.

Tovább a Kapcsolat oldalra ...
Szent Erzsébet Szeretetotthon logó

Szent Erzsébet Szeretetotthon

Szolgáltatás: ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona

A Szent Erzsébet Szeretetotthon szolgáltatásait az odafigyelésre, napi 4 órát meghaladó ápolásra-, gondozásra-, teljeskörű ellátásra szoruló, nyugdíjkorhatárt betöltött idősek vehetik igénybe.
A mindennapi együttélés során, vagy éppen a családlátogatások alkalmával tapasztalható, hogy egyre gyakoribbá válik a feledékenységgel-, az emlékezés-, gondolkodás-, figyelem-, nyelvi kifejezőképesség nehézségeivel, az önellátási képességek-, az ítélőképesség csökkenésével, az időbeli-, térbeli tájékozatlanság olykor szinte észrevétlennek tűnő változásaival való szembesülés.
A gondozásra szoruló idős hozzátartozókról családi körben, napjaink megváltozott körülményei között már nehéz, szinte megoldhatatlan a méltó gondoskodás.
Szeretetotthonunk szolgáltatását vehetik igénybe, hogy segíthessünk az idősek szükségleteihez igazodva, amelynek mértékét és módját mindenkor az ellátott egészségi, szociális és pszichés állapota alapján határozzuk meg, egyénre szabott gondoskodással, személyhez fűződő jogainak tiszteletben tartásával, és megelégedettségének növelésével.

Tovább a Kapcsolat oldalra ...
Baladik Bertalan Szociális Szolgáltató logó

Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató
Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény

Szolgáltatások:

Nappali Melegedő: 30 főnek biztosítunk napközbeni tartózkodásra, közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására, - pótlására, főzésre, az étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására lehetőséget. Segítséget nyújtunk: hivatali ügyintézésben, iratpótlásban és szükséges információkhoz jutásban.

A Nappali Melegedő tevékenységi körében bővített szolgáltatásként üzemelnek:

Orvosi rendelő: Az intézményben működő rendelőben a hajléktalan személyek háziorvosi ellátását biztosítjuk -különös tekintettel a preventív szűrések elvégzésére, mely heti két alkalommal, az intézmény nyitvatartási idején belül működik.

Csomagmegőrző: Az egyénileg zárható, névtáblával ellátott szekrényeket az utcai hajléktalanok és az éjjeli menedékhely ellátottai munkanapokon 8-16 óráig vehetik igénybe.

Szociális Információs Központ: Naprakész információt nyújtunk a város szociális ellátórendszerében igénybe vehető szolgáltatásokról, ellátásokról. A hivatali ügyintézésben való segítségnyújtáson túl a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutást is segítjük.

Éjjeli Menedékhely: 16.00 és 06.00 óra között 20 fő számára biztosítjuk az éjszakai pihenésre, személyi tisztálkodásra, étel melegítésére, étkezésre, betegek elkülönítésére, közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket, valamint az ellátást igénybe vevő tisztálkodásához, személyes ruházatának tisztításához szükséges eszközöket és feltételeket. További szolgáltatás: információnyújtás, tanácsadás.

Átmeneti Szállás: 12 fő férfi és 10 fő nő részére biztosítjuk az éjszakai pihenésre, személyi tisztálkodásra, étel melegítésére, étkezésre, betegek elkülönítésére, közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket, továbbá az ellátást igénybe vevő ágyneműjét, tisztálkodáshoz, személyes ruházatának tisztításához szükséges feltételeket és eszközöket, személyes használati tárgyainak biztonságos megőrzését, az igénybe vevők szociális és mentális gondozását.

Krízisidőszakban a meglevő férőhelyeinken felül további 25 férőhelyet biztosítunk a rászorulóknak.

A szolgáltatásunkat igénybe vevők lehetnek:
Elsősorban Hódmezővásárhely ellátási területén élő krízishelyzetbe került, lakhatását elvesztő vagy lakhatási lehetőséggel nem rendelkező hajléktalan személyek.

Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató
Gondoskodás Háza

Szolgáltatások:

Szociális Étkeztetés: napi egyszeri meleg ételhez jutást biztosítunk azok számára, akik koruk, vagy egészségi állapotuk miatt nem tudnak az étkezésről más módon gondoskodni.

Szakképzett gondozóink nyújtanak segítséget:
Házi Segítségnyújtás során: a hely- és helyzetváltoztatásban, a személyi higiénia biztosításában, a közvetlen lakókörnyezet rendben-tartásában, étkezésben, a szociális és egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutásban.

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás során: az önálló életvitel mellett felmerülő váratlan veszélyhelyzetek elhárításában. Az ügyeletet ellátó gondozó a jelzést követő 30 percen belül a helyszínre érkezik és ott szükség szerint nyújt segítséget.

A szolgáltatásunkat igénybe vevők lehetnek:
Elsősorban Hódmezővásárhely ellátási területén élők:

Támogató szolgáltatás: az NRSZH pályázati támogatásából 2014. december 31-ig, fogyatékkal élők számára az alábbi szolgáltatással:

Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató
Aranyház

Szolgáltatások:

Időskorúak nappali ellátása szolgáltatásán keresztül biztosítjuk: a szociális, egészségi, és mentális állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító szolgáltatások igénybevételét, közösségi programok szervezését, közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására alkalmas helyiségeket, igény szerinti napi egyszeri meleg élelmet, szükség szerint egészségügyi alapellátás megszervezését, hivatalos ügyek intézésének elősegítését, életvitelre vonatkozó tanácsadást.

A szolgáltatásunkat igénybe vevők lehetnek:
Elsősorban Hódmezővásárhely ellátási területén élő, saját otthonukban élő idősek.

Tovább a Kapcsolat oldalra ...


Copyright © 2020, Bálint Sándor Egyházmegyei Szeretetszolgálat
készült az Art of Web műhelyében